Novinky

Pouť k Panně Marii Bolestné na Svákově

11.09.2016 17:43
V neděli 18. září 2016 v 15,00 mše svatá. Po mši svaté udílení novokněžského požehnání. Slouží novokněz Mgr. Dominik Ettler, farní vikář v Táboře. Při bohoslužbě možnost přispět na novou křížovou...

Pouť k Panně Marii Bolestné na Svákově v neděli 3. července 2016

25.06.2016 19:31

Pozvánka na Noc kostelů 10.června 2016

01.06.2016 16:18

Postní duchovní obnova v Soběslavi

15.02.2016 19:45
5. března 2016 povede: P. Mgr. Jiří Můčka OMI z Klokot 15.00 Katecheze na faře 16.15 Svátost smíření v kostele 16.30 Křížová cesta 17.00 Mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla

Pouť k Panně Marii Bolestné na Svákově

28.06.2015 18:09
Římskokatolická farnost Soběslav srdečně zve na tradiční hlavní pouť k Panně Marii Bolestné na Svákově v neděli 5. července 2015. 14,30  Troubení Soběslavského žesťového kvarteta 15,00...