Advent

02.12.2013 17:58

„Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!“ Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo. Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny, že zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit. Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle!

Izaiáš 2, 3-5

Milí přátelé,

vstupujeme do dalšího liturgického roku krásnou adventní dobou. Dobou, která v sobě nese každoroční připomínku nejenom nám křesťanům, že jsme lidé na cestě očekávání. Radostně nám znovu připomíná, že na někoho čekáme, že naše lidské životy a úsilí nejsou nesmyslné. Advent je opět příležitostí objevit a zakusit krásu křesťanství jako živé víry. Té víry, která znamená otevřenost Bohu, který přichází právě nyní. Křesťan se tak může do budoucnosti dívat nikoli se strachem, ale s nadějí, protože tam ve dnech budoucích není něco nebo nic, ale Někdo – milující Bůh. Jsme však lidé, kteří jsou neustále ohrožováni a vystavováni nejrůznějším strachům. Nejen strachům z lidí, ale především z nejisté budoucnosti. Jako křesťané si ovšem znovu v těchto dnech uvědomujeme, že budoucnost znamená Kristus. Kristus, který žije i v mém životě a dává mi takovou naději, která je schopná překonat každý lidský strach. Dlužíme lidstvu právě tuto naději. Nejsme-li lidmi této naděje, jsme ještě křesťany? Právě letošní advent je novou šancí být křesťany – lidmi na cestě očekávání Krista.

Požehnaný advent i čas vánoční přeje vám všem i vašim blízkým P. Jan Hamberger

Adventní slavení svátosti smíření

Liturgické oslavy v době adventní

Liturgické oslavy v době vánoční

 

ADVENTNÍ KONCERTY

1.12. 2013 – 14,00 hod. kostel sv. Jakuba v Tučapech

7.12. 2013 – 16,30 hod. kostel sv. Mikuláše v Nedvědicích

22.12. 2013 – 15,00 hod. kostel sv. Šimona a Judy ve Skalici (žehnání kopie gotického obrazu „Skalické ukřižování“)

 

 

 

 

 

Zpět