Adventní duchovní obnova v Soběslavi

19.11.2013 15:58

Host: P. Josef Prokeš
spirituál Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích

Sobota 30. 11. 2013

Program:

16.00 fara Soběslav Kdo je Bůh, kterého očekáváme?
promluva P. Josef Prokeš

17.00 kostel sv. Petra a Pavla slavnostní zpívané nešpory s žehnáním
adventních věnců

17.30 fara Soběslav Může být Bůh přitažlivý pro mé nevěřící okolí?
promluva P. Josef Prokeš 

Zpět