Postní duchovní obnova v Soběslavi

15.02.2016 19:45

5. března 2016

povede: P. Mgr. Jiří Můčka OMI z Klokot

15.00 Katecheze na faře
16.15 Svátost smíření v kostele
16.30 Křížová cesta
17.00 Mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla

Zpět