Dětská vikariátní pouť

09.05.2015 17:32

Dětská vikariátní pouť se koná pondělí 18. května 2015 v Táboře.

HLEDEJ PRAVDU, ŽIJ PRAVDU! Mistr Jan Hus

Program:

8:00 – 8.30 příjezd na ZŠ Orbis-Pictus

8:30 – 13.30 práce na stanovištích

14:00 bohoslužba slova s požehnáním na Klokotech

15:00 odjezd z Klokot

 

Bližší informace: Petr Svoboda 731402923, Marie Šittová 776707268

Ke stažení:  plakát  a přihláška.

Zpět