Hlavní pouť k Panně Marii Bolestné na Svákově

17.06.2014 16:13

Římskokatolická farnost Soběslav srdečně zve na tradiční

hlavní pouť k Panně Marii Bolestné na Svákově

v neděli 6. července 2014

14,30  Mariánské troubení Soběslavského žesťového kvarteta

15,00  poutní mše svatá

16,00  Mariánské variace v podání hudebně-literárního uskupení Hamave

Zpět