Hlavní pouť k Panně Marii Bolestné na Svákově

01.07.2017 21:44

V neděli 2. července 2017,

14,30  Troubení Soběslavského žesťového kvarteta,

15,00  Poutní mše svatá celebrovaná novoknězem Mgr. Davidem Miklušem.

Po mši svaté udělování novokněžského požehnání.

 

Zpět