Nos kostelů v Soběslavi

13.05.2013 19:54

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

18,30-19,00 komentovaná prohlídka kostela

20,00-20,30 komentovaná prohlídka varhan

21,00-22,00 Liturgický rok v chrámové hudbě | Soběslavský chrámový sbor, slovem provází P. Jan Hamberger

22,00-23,00 Popelka Nazaretská | Anonym Voice

23,30-24,00 meditace se zpěvy

VĚŽ KOSTELA SV. PETRA A PAVLA

18,00-18,10 Soběslavské zvony

18,15 troubení z věže

18,30-22,00 volný vstup na věž

19,30-20,00 Věžní muzejíčko a zvonařská expozice | komentovaná prohlídka

20,30-21,00 Věžní muzejíčko a zvonařská expozice | komentovaná prohlídka

24,00 – Soběslavské zvony, ukončení Noci kostelů

KOSTEL SV. VÍTA

19,00-19,30 komentovaná prohlídka

19,30-20,30 Jako bychom dnes zemřít měli | Drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara | Vyprávění a beseda s autorem „Knihy roku 2012“ Milošem Doležalem

22,00-22,30 prohlídka varhan

22,30-24,00 maraton čtení z vybraných textů | noční čtení pro každého

KOSTEL SV. MARKA

17,00-17,30 ekumenická bohoslužba

17,45-18,00 komentovaná prohlídka

18,30-19,30 Paul Batto (Slovinsko) a Ondřej Kříž | hudební recitál

20,30-21,00 Paměť místa | cit pro detail a fotografování interiéru kostela, příležitost pro amatérské fotografy (odborně provází Václav Jelínek)

21,00 ohňová show v parku před kostelem

EVANGELICKÝ KOSTEL

17,00-18,00 Dětský program – Putování po kostelech | zahájení dětské hry, vyslání malých dobrodruhů na putování po kostelech Soběslavi

od 19,30 Dětský program – Putování po kostelech | návrat dobrodruhů z výpravy, pečení nekvašených chlebů a překvapení na farní zahradě

od 22,00 Filmový klub

Další informace na www.nockostelu.cz

Zpět