Poděkování za Tříkrálovou sbírku

13.01.2013 20:57

Také do Soběslavi zavítali dální poslové radostné zvěsti, podle tradice Kašpar, Melichar a Baltazar. Mudrcové „vinšující“ šťastný nový rok obcházeli naše domovy v sobotu 5. ledna 2013. Hledali otevřená lidská srdce pro pomoc druhým, která sami naplňovali pokojem a požehnáním. Díky téměř třiceti koledníkům se v této Tříkrálové sbírce vybralo 36.935 Kč. Výtěžek sbírky bude z 65% věnován rodinám s dětmi s postižením ze Soběslavi a okolí. Zbylých 35% bude určeno pro účely Charity (pomoc lidem v nouzi, humanitární pomoc atd.) Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste koledníky přijali a přispěli.Velký dík patří taktéž všem koledníkům, organizátorům a MěÚ Soběslav bez jejichž pomoci by se tato sbírka nemohla uskutečnit.

Dokáží-li lidé překonávat společenská, sociální a náboženská rozdělení a sjednotit se byť v dílčí oblasti, která však znamená pomoc druhému a překonávání svého sobectví, můžeme snad říci, že vytváříme lepší a smysluplnější svět. Věřím, že se nám všem podařilo i skrze tuto drobnou akci učinit někoho šťastnějším a sebe sama obohatit nejen o novou zkušenost. Ještě jednou díky všem dárcům a spoluaktérům Tříkrálové sbírky.

                                                  P. Jan Hamberger, administrátor farnosti

FOTOGALERIE

 

 

 

Zpět