Poděkování za Tříkrálovou sbírku

15.01.2015 11:00

V sobotu 10. ledna 2015 se také v Soběslavi uskutečnila již tradiční Tříkrálová sbírka.
Tato sbírka je největší celorepublikovou sbírkou, do které se zapojilo více jak 50tisíc dobrovolníků. U nás v Soběslavi se sbírka mohla konat díky takřka 40 koledníkům a asi 20 dospělým. Při této sbírce se vybralo rekordních 59 272 Kč. Výtěžek bude i letos věnován z 65% rodinám s dětmi s postižením. Zbylých 35% bude určeno pro účely Charity ČR (pomoc lidem v nouzi, humanitární pomoc atd.).

Velké díky patří vám všem, kdo jste koledníky přijali a přispěli podle svých možností. Děkuji také organizátorům sbírky, MěÚ Soběslav a především malým koledníkům a jejich doprovodu. 

P. Jan Hamberger, administrátor farnosti

Zpět