Postní slavení svátosti smíření (sv. zpověď), Postní duchovní obnova

27.02.2013 18:01

V sobotu 16.3.2013 vás všechny zvu na duchovní obnovu našich farností, která se bude konat v Soběslavi. Duchovní obnovu povede P. Roman Dvořák, ředitel Diecézního centra mládeže v Č.B.

Postní duchovní obnova v Soběslavi 16.3.2013:
14,00     1. přednáška na faře
14,30     Svátost smíření v kostele sv. Petra a Pavla
15,30     2. přednáška na faře
16,00     Eucharistická adorace v kostele sv. Petra a Pavla
17,00     Mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla
 
Zpovídat budou P.Petr Plášil, P.Stanislav Brožka, P.Roman Dvořák, P. Jan Hamberger.

V Soběslavi lze přistoupit ke svátosti smíření půl hodiny před za-čátkem mše svaté (kromě neděle a pondělí). Je také možné osobně si domluvit individuální čas pro svátost smíření či duchovní rozhovor (mob. 605 531 903 – P.Jan Hamberger).
V těchto dnech je také dobré osobně domluvit návštěvu kněze u nemocných a starých lidí.

Postní zpovídání v ostatních farnostech
Tučapy – V sobotu 9.3. od 15,30 do 16,00, poté mše svatá.
Skalice - V sobotu 16.3. od 10,00 do 10,30, poté mše svatá.
Janov – V neděli 17.3. od 7,30 do 8,00, poté mše svatá.
Budislav – V pátek 22.3. od 16,00 do 17,00, poté mše svatá.
Nedvědice – V neděli 24.3. od 7,30 do 8,00, poté mše svatá.

P.Jan Hamberger
 

Zpět