Pouť k Panně Marii Bolestné na Svákově

28.06.2015 18:09

Římskokatolická farnost Soběslav srdečně zve na tradiční

hlavní pouť k Panně Marii Bolestné na Svákově v neděli 5. července 2015.

14,30  Troubení Soběslavského žesťového kvarteta

15,00  Poutní mše svatá

Zpět