Pouť k Panně Marii Bolestné na Svákově

11.09.2016 17:43

V neděli 18. září 2016 v 15,00 mše svatá.

Po mši svaté udílení novokněžského požehnání.

Slouží novokněz Mgr. Dominik Ettler, farní vikář v Táboře.

Při bohoslužbě možnost přispět na novou křížovou cestu na Svákově.

Zpět