Pozvání k Noci kostelů v Soběslavi

22.05.2018 07:33
Přiznám se, že nevím, zda se při výběru motta Noci kostelů používá nějaký promyšlený klíč, nebo zda jedinou indicií je výskyt slova "noc" v biblickém textu.
Letošní motto pochází z na první pohled poněkud suchopárného textu. Je to výčet rodopisů Izraele a popis chrámových služeb.
Každý rok se snažím nějakým způsobem motto uchopit pro poselství Noci kostelů. U popisu chrámových služeb ve vybraném textu se hovoří o funkci dveřníků. Ti, kromě setrvávání v blízkosti Chrámu, mají i zásadní úkol. A sice Chrám otevírat...
Otevřené dveře, to je přece hlavní poselství Noci kostelů!
Uzavřený kostel je k ničemu. Potřebujeme chrámy otevřené, chrámy, kde budou lidé zažívat blízkost. Nejen tu Boží, ale také tu lidskou. Vždyť Bůh je s člověkem stále, ale právě chrám nám nabízí možnost setkat se s Bohem ve společenství s druhými lidmi. Chrám je prostorem sdílené radosti. Žalmista nás slovy stopadesátého žalmu zve, abychom Hospodina chválili zpěvem, hrou na struny, tamburíny, varhany i píšťaly, abychom jej oslavovali tanečním rejem. Proto i naše soběslavská Noc bude oslavou. Jako dveřníci otevřeme brány evangelického kostela, kostelů sv. Petra a Pavla, sv. Víta i sv. Marka a budeme čekat, že přijdete a odpovíte na pozvání. Věříme, že kostely se pro vás v tuto noc stanou něčím zvláštním. Že je přijdete zažít.
Při plánování programu mne tradičně oslovil přítel z českobudějovického biskupství: "Připravujeme pexeso, pošli mi prosím nějaké fotky od vás ze Soběslavi." Otevřel jsem si tedy složku s fotografiemi z předešlých ročníků a zjistil jsem, že mnoho fotografií, kde by byly jen kostely zvenčí nebo zajímavosti interiéru, nemám. Mám ale mnoho fotografií, kde jsou kostely plné lidí. Rozjímajících, naslouchajících, veselých, zabraných v hovoru. Lidí s otevřenýma očima a otevřenými ústy. Staří, mladí, děti, kočárky. Umělci hrající i zpívající, lidé vyprávějící příběhy, lidé přednášející, lidé diskutující. To je Noc! Nakonec jsem poslal několik fotografií bez lidí, protože na pexeso budou vhodnější. Vím ale, že stejně jako pexeso potřebuje hráče, tak Noc potřebuje návštěvníky.
Proto přijďte 25.5. mezi nás dveřníky. Buďte jednu noc v blízkosti Chrámu!
Letos se můžete těšit na ekumenickou bohoslužbu nebo povídání o soběslavském společenství zvoníků. Svěží italský vánek přiveze výborný česko-italský ansámbl Quintana přesně v duchu žalmů uslyšíte zpěv v doprovodu loutny a harfy. S předním odborníkem na zahradní architekturu Ing. Zdeňkem Novákem z Ministerstva kultury budeme hledat obrazy Ráje v klášterních zahradách. Připravili jsme pro vás také pásmo biblické poezie a povídání s jeho autorem Danielem Rausem. Dozvíte se, jak se překládá a přebásňuje Bible. Budete se moci zaposlouchat do krásy Žalmů, vyslechnout si moudrost krále Šalamouna, nebo objevit možná nečekanou vášeň a lásku v Písni písní. Užijete si další loutkové divadlo z dílny Drak N'Roses. Z písničkářů přijal naše pozvání Petr Váša. I přes množství atraktivních pořadů a hostů zbude během Noci stále dost prostoru na tiché posezení či zastavení se ve shonu dní, či pro četbu knihy. Nu a pro zemdlelé návštěvníky bude opět otevřena kavárna Zrnko s nabídkou kávy, laskomin a knih z produkce nakladatelství Vyšehrad.
Přesný program bude týden před Nocí k dispozici v infocentru na náměstí. Zvědavce zvu také na náš Facebook (Noc kostelů Soběslav) nebo na webové stránky Noci (www.nockostelu.cz). Každopádně ale nezapomeňte, že 25.5. bude v Soběslavi výjimečná noc. Noc blízkosti a otevřených bran.
Zdeněk Kozlíček
za organizační tým Noci kostelů v Soběslavi
Zpět