Rozhodnutí diecézního biskupa o. Vlastimila Kročila

13.03.2020 21:07
Z rozhodnutí diecézního biskupa o. Vlastimila Kročila se ruší konání všech veřejných bohoslužeb. 
Od neděle 15. 3. 2020 se tedy v žádném kostele, který je spravován ze Soběslavi, nebude konat bohoslužba. Nebudou se konat ani další náboženské akce - křížové cesty, biblická hodina, náboženství ani bohoslužby během týdne. 
V neděli 15. 3. 2020 bude možné v kostele sv. Petra a Pavla v Soběslavi přijmout individuálně sv. přijímání, a to v čase od 14:00 do 16:00 hod.
Pohřby jsou z daného zákazu vyňaty.
S vírou v neustálou přítomnost našeho Pána nám všem přeji, abychom, i v této pro nás tak neobvyklé situaci, stále měli ve svých srdcích Kristův pokoj. Žehnám vám všem.
Jan Hamberger
Zpět