Tříkrálová sbírka v Soběslavi

25.12.2012 23:09

Stalo se již krásnou tradicí, že začátkem ledna kolem svátku Tří králů se v českých a moravských obcích koná „Tříkrálová sbírka“ na Charitu. Rádi bychom v tomto novém roce uskutečnili tuto sbírku za pomoci malých koledníků i v Soběslavi. Za určitých podmínek je možné použít část výtěžku ze sbírky na místní účely.

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Soběslavi by byl z 65% věnován právě místnímu účelu, a to na podporu rodin s dítětem s postižením. Z těchto peněz budou hrazeny kompenzační pomůcky a hračky pro rozvoj dítěte. Rovněž by z tohoto příspěvku mohly být hrazeny přednášky a akce s nimi spojené, které by rodinám pomohly zvládat jejich mnohdy nelehkou situaci. Zbylá část, 35% výtěžku sbírky, bude určena na vlastní projekty Charity (např. pomoc seniorům a nemocným, lidem na okraji společnosti, pomoc v rozvojových zemích, humanitární pomoc v ČR i v cizině apod.).

Regulérnost Tříkrálové sbírky je mimo jiné zajištěna zapečetěním kasiček, které stejně jako odpečetění, sečtení a zaprotokolování provádějí pracovníci Městského úřadu. Samotní koledníci jsou vždy doprovázeni pověřenou dospělou osobou, která je povinna předložit na požádání platnou průkazku.

Rozdělit se s druhým člověkem, pomoci potřebným, být solidární neznamená mít jenom dobrý pocit, že jsem udělal něco dobrého, ale jakákoli pomoc pomáhá nakonec i nám být více lidmi, a to lidmi šťastnějšími. K tomu nám může být příležitostí i konaná Tříkrálová sbírka. Díky všem dárcům.

                                            P. Jan Hamberger, administrátor Římskokatolické farnosti   

Zpět