Římskokatolická farnost Budislav

Do farnosti náleží obce Budislav, Hlavňov, Katov, Nová Ves, Záluží u Budislavi.

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

Původní gotický kostel pocházel ze 14. století, barokně byl přestavěn roku 1754.