Římskokatolická farnost Soběslav

K farnosti náležejí obce Soběslav, Hrušova Lhota, Chlebov, Klenovice, Kvasejovice, Přehořov, Rybova Lhota, Skalice, Třebiště a Zvěrotice.

 

 

Kostel sv. Petra a Pavla v Soběslavi

 

Kostel byl vybudován v letech 1380-1390 na místě původního raně gotického kostela z období kolem roku 1280, z něhož se zachovala sakristie na severní straně presbytáře. Roku 1444 byla zbourána původní věž a po vypálení roku 1485 byl kostel opraven a nově zaklenut. Nad presbytářem byla postavena síťová klenba, nad dvoulodím kostela se klene krásná sklípková klenba. Také byla postavena nová věž, jejíž ochoz a cibulová báň však pochází až z roku 1750. Roku 1727 byla přistavena na jižní straně kostela kaple svatého Jana Nepomuckého. Vybavení kostela je převážně barokní. Věž kostela měří 68 m a vytváří výraznou dominantu celého města.

 

Kostel sv. Petra a Pavla v SoběslaviKostel sv. Petra a Pavla v Soběslavi

 

Kostel sv. Víta v Soběslavi

 

Vedle staré radnice se nachází kostel svatého Víta. Kostel byl založen po roce 1375 Oldřichem z Rožmberka, postavený při městském špitále. Kostel byl roku 1490 a 1612 opravován, roku 1719 vyhořel a roku 1785 byl Josefem II. zrušen, prodán a přebudován na obytné stavení. V letech 1936-38 byl obnoven k církevním účelům a rekontruován. Zařízení pochází z 19.století. Kostel je dvoulodní s křížovými žebrovými klenbami na dvou tenkých pilířích. Nad triumfálním obloukem se nachází šestiboká věžička.

 

 

Kostel sv. Marka v Soběslavi

 

Původně hřbitovní kostel svatého Marka byl založen roku 1650 soběslavským primátorem Zachariášem Markem Markovským. Stavba je jednolodní s trojbokým presbytářem s valenými klenbami. Na jihu přiléhá barokní kaple s kopulí zdobená nádhernou freskou představující svatou trojici. Na severní straně kostela je kamenná kazatelna s pětilistou růží z roku 1660. V současnosti slouží kostel pro kulturní účely jako Galerie sv. Marka.

 

Kaple Bolestné Panny Marie ve Svákově

První kaple vznikla z popudu soběslavsých občanů v roce 1810 nedaleko současného místa u studánky, která podle pověstí měla léčivé účinky. Kvůli vlhkému prostředí však kaple velmi rychle chátrala, proto byla v letech 1813-1827 vystavěna kaple nová. I tak však chátrala, proto se město Soběslav ujalo výstavby nové kaple na sušším místě. Tato kaple byla v roce 1827 posvěcena. V roce 1939 došlo k významné opravě kaple a pořízení nového oltáře. V roce 1999 byla provedena oprava střechy.

 

Kostel sv. Šimona a Judy ve Skalici 

 

Původně gotický kostel z 2. poloviny 14. století, v roce 1850 přestavěn v barokním slohu. Věž pochází z roku 1870. V kostele se nachází středověká křtitelnice.