Římskokatolická farnost Nedvědice u Soběslavi

K farnosti přísluší obce Nedvědice, Debrník, Mokrá, Vesce, Vlastiboř, Záluží.

 

Kostel sv. Mikuláše

 

Kostel se připomíná již ve 14. století, první zmínka pochází z roku 1363. V 15. století zanikla zdejší fara a kostel byl připojen jako filiální k faře Soběslavské. Od roku 1875 lokalie, roku 1855 povýšena na faru. V letech 1795-96 proběhla rekonstrukce kostela.