Novinky

Noc kostelů v Soběslavi 25.5.2018

22.05.2018 07:39

Pozvání k Noci kostelů v Soběslavi

22.05.2018 07:33
Přiznám se, že nevím, zda se při výběru motta Noci kostelů používá nějaký promyšlený klíč, nebo zda jedinou indicií je výskyt slova "noc" v biblickém textu. Letošní motto pochází z na první pohled poněkud suchopárného textu. Je to výčet rodopisů Izraele a popis chrámových služeb. Každý rok se...

Tříkrálová sbírka v Sběslavi 6. ledna 2018

02.01.2018 18:30
V sobotu 6. ledna 2018 proběhne v Soběslavi již tradiční Tříkrálová sbírka. Malí koledníci a jejich doprovod vyjdou opět do ulic. Budete-li chtít, můžete přispět do zapečetěných kasiček. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude věnován na dobročinné účely Charity ČR, na podporu rodin s dítětem s...

Hlavní pouť k Panně Marii Bolestné na Svákově

01.07.2017 21:44
V neděli 2. července 2017, 14,30  Troubení Soběslavského žesťového kvarteta, 15,00  Poutní mše svatá celebrovaná novoknězem Mgr. Davidem Miklušem. Po mši svaté udělování novokněžského požehnání.  

Slavnostní požehnání Svákovské křížové cesty

02.05.2017 20:01
Sobota 13.května 2017 od 14 hodin

Po Hedvábné stezce - povídání manželů Váchových

11.02.2017 18:12
Římskokatolická farnost Soběslav zve všechny na povídání  manželů Váchových  o cestě po Hedvábné stezce v pátek 3. března 2017 v 18 hodin na faře. Kdysi bohaté říše ležící na Hedvábné stezce  spojující západ s východem lákají svojí tajemností dodnes. Zasněžené...

O životě křesťanů v Bělorusku

07.01.2017 16:18
Římskokatolická farnost Soběslav zve na besedu s Ludmilou Plátovou O životě křesťanů v Bělorusku v úterý 17. 1.2017 v 18 hodin na děkanství v Soběslavi.

300 let od posvěcení kostela sv. Jana Nepomuského v Janově u Roudné

03.10.2016 14:29

Pouť k Panně Marii Bolestné na Svákově

11.09.2016 17:43
V neděli 18. září 2016 v 15,00 mše svatá. Po mši svaté udílení novokněžského požehnání. Slouží novokněz Mgr. Dominik Ettler, farní vikář v Táboře. Při bohoslužbě možnost přispět na novou křížovou cestu na Svákově.

Pouť k Panně Marii Bolestné na Svákově v neděli 3. července 2016

25.06.2016 19:31