Novinky

Pouť k Panně Marii Bolestné na Svákově

17.06.2013 14:38
Římskokatolická farnost Soběslav srdečně zve na tradiční hlavní pouť k Panně Marii Bolestné na Svákově neděle 7. července 2013 v 9,30 mše svatá

Nos kostelů v Soběslavi

13.05.2013 19:54
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA 18,30-19,00 komentovaná prohlídka kostela 20,00-20,30 komentovaná prohlídka varhan 21,00-22,00 Liturgický rok v chrámové hudbě | Soběslavský chrámový sbor, slovem provází P. Jan Hamberger 22,00-23,00 Popelka Nazaretská | Anonym Voice 23,30-24,00 meditace se zpěvy VĚŽ...

Přednáška Kateřiny Brichcínové 2.vatikánský koncil

10.04.2013 14:22
Srdečně Vás všechny zveme na přednášku Kateřiny Brichcínové na téma 2. vatikánský koncil. Přednáška se koná v sobotu 13. dubna od 14.30 hod na faře.

Postní slavení svátosti smíření (sv. zpověď), Postní duchovní obnova

27.02.2013 18:01
V sobotu 16.3.2013 vás všechny zvu na duchovní obnovu našich farností, která se bude konat v Soběslavi. Duchovní obnovu povede P. Roman Dvořák, ředitel Diecézního centra mládeže v Č.B. Postní duchovní obnova v Soběslavi 16.3.2013: 14,00     1. přednáška na faře 14,30...

Stojí to za to ??!

27.02.2013 17:58
Kdo alespoň jednou vystoupil na nějakou vyšší horu, zakusil pravděpodobně dva protikladné pocity. Ten první nastává při náročném stoupání a je spojen s lidskou pohodlností, omezeností. Do mysli se vkrádá otázka po smyslu této námahy: „Stojí to za to? Namáhat se? Neriskuji zbytečně? Nevzdám...

Postní večer mladých 2013

13.02.2013 15:00
Křesťanské setkání pro mladé tělem i duší táborského vikariátu se koná 22. února od 18 hodin. Více informací najdete na plakátu.        

Ekumenická bohoslužba 26. ledna 2013

22.01.2013 18:01
Srdečně Vás všechny zveme na ekumenickou bohoslužbu, která se koná v sobotu 26. ledna od 17 hodin v evangelickém kostele v Soběslavi.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

13.01.2013 20:57
Také do Soběslavi zavítali dální poslové radostné zvěsti, podle tradice Kašpar, Melichar a Baltazar. Mudrcové „vinšující“ šťastný nový rok obcházeli naše domovy v sobotu 5. ledna 2013. Hledali otevřená lidská srdce pro pomoc druhým, která sami naplňovali pokojem a požehnáním. Díky téměř...

Tříkrálová sbírka v Soběslavi

25.12.2012 23:09
Stalo se již krásnou tradicí, že začátkem ledna kolem svátku Tří králů se v českých a moravských obcích koná „Tříkrálová sbírka“ na Charitu. Rádi bychom v tomto novém roce uskutečnili tuto sbírku za pomoci malých koledníků i v Soběslavi. Za určitých podmínek je možné...

Adventní čekání

08.12.2012 17:14
Adventní období je asi jedním z nejkrásnějších úseků liturgického roku. Jeho poetická krása zřejmě spočívá v jedné prosté, ale hluboké skutečnosti – těšíme se od dětských let na Vánoce. Může to znít banálně, ale znamená to, že máme zaměřený pohled k věcem budoucím, přicházejícím....